Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost spolku Autistik

 

Spolek AUTISTIK byl založen v roce 1994 skupinou rodičů, kteří nebyli spokojeni s péčí o postižené autismem. Autistik je spolek, který nemá stále zaměstnance, veškerá činnost je zajišťována dobrovolníky z řad členů sdružení.

Autistik je členem a úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi Autism-Europe a Světovou autistickou organizací (WAO).

 

Hlavní cíle (viz stanovy občanského sdružení) :

Vytváření společenských a ekonomických podmínek pro optimální rozvoj občanů s autismem. Napomáhání realizace práva na vzdělání a výchovu takto postižených. Vytváření podmínek pro snazší integraci postižených do společnosti

Navázání kontaktů a začlenění společnosti do mezinárodního rámce

Ochrana práv občanů s autismem a jejich rodin

 

 

Oblasti činnosti:

 • Rehabilitační, terapeutické a ozdravné pobyty pro rodiny s autistickými dětmi (tuzemské i zahraniční).

 • Přednášky pro rodiče.

 • Pravidelné výstavy výtvarných prací dětí s autismem  - Vstupte do našeho světa.

 • Konference, semináře a přednášky za účasti předních našich i zahraničních odborníků.

 • Praktické výcviky v péči o takto postižené za účasti zahraničních odborníků.

 • Publikace týkající se problematiky autismu včetně překladů zahraničních knih.

 • Pomoc při vytváření podmínek pro vzdělávání autistů bez ohledu na věk či hloubku postižení.

 • Prosazuje lidská i občanská práva postižených, iniciuje jednání o změně legislativy.

 • Mnozí členové Autistiku přednášejí na různých odborných setkáních, pedagogických fakultách, někteří byli pozváni jako lektoři na mezinárodní setkání do zahraničí.

 

Překlady odborných knih:

 • Eric Schopler: Autistické chování

 • Theo Peeters: Autismus. Od teorie k výchovně vzdělávací intervenci

 • Christopher Gillberg, Theo Peeters: Autismus-zdravotní a výchovné aspekty

 • Eric Schopler: Strategie a metody výuky dětí s autismem

 • Eric Schopler: Příběhy dětí s autismem a příbuznými poruchami vývoje

 • Eric Schopler: Psychoedukační profil pro děti PEP

 • Eric Schopler: Psychoedukační profil pro dospívající a dospělé klienty s autismem

 • Eric Schopler: Aktivity pro děti s autismem

 • Patricia Howlin: Autismus u dospívajících a dospělých

 • Sheila Richman: Výchova dětí s autismem (Aplikovaná behaviorální analýza)

 • Jan Beyer: Autismus a hra

 • Hilde DeClerck: Maminko je to člověk nebo zvířátko?

 • Peter Vermeulen: Autistické myšlení

 • Wendy Lawson: Život za sklem

 • Nick Dubin: Aspergerův syndrom a šikana

 • Julia Moor: Hry a zábavné činnosti pro děti s autismem.

 • Brenda Boyd: Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem

 • Simone Griffin, Dianne Sandler: 300 her pro děti s autismem

 

 

Publikace vydané Autistikem

 • AUTISM-EUROPE: Soubor opatření proti zneužívání a týrání občanů s autismem.
 • Biologické aspekty autismu.
 • Dítě s autismem. Knížka pro bratry a sestry.
 • Autismus a legislativa aneb v Senátu bez Senátorů.
 • Aplikovaná behaviorální analýza.
 • AUTISMUS 2004 (Sborník).
 • AUTISMUS 2005 (Sborník).
 • Autismus a lidská práva.
 • Rodina s autistickým dítětem.

 

Mezinárodní konference:

 • Lidská práva občanů s autismem (Senát ČR 1999)
 • Trainautism-podporované zaměstnání (2001)
 • Autismus (2005)

 

Nejdůležitější tuzemské projekty:

 • Edusoft – počítačový vzdělávací program pro děti s autismem (NROS, 1997)
 • Vstupte do našeho světa  (MK, 1997)
 • Aktivity volného času pro klienty s autismem (MŠMT, 1998)
 • Raná péče o děti s autismem (Open Society Fund, 1999)
 • Modelový program pro zlepšení života dospělých klientů s autismem (MPSV, 1999, 2000)
 • Informační materiály na podporu informovanosti odborné i laické veřejnosti o problematice autismu (MZ, 1999, 2000)
 • Optimální podmínky pro život dospívajících a dospělých klientů s autismem – prevence týrání, zneužívání a ponižování osob s autismem (MZ, 1999, 2000)
 • Chráněné bydlení pro dospělé občany s autismem  (realizováno v Lahovičkách – zřizovatel Magistrát hlavního města Prahy, provozovatel Dětské centrum Paprsek)

 

Mezinárodní projekty:

 • Praktický výcvik v TEACCH programu (grant USA, 2000)
 • TRAINAUTISM- podporované zaměstnání (1999 - 2002)
 • ON LINE TRAINAUTISM   (2002-2005)
 • SIDE by SIDE (2004-2005)
 • BRIDGES TO AUTISM (2005-2006)
 • The Hope (2006 – 2008)
 • Bedrocks (2008-2010)
 • EUROPASS (2008-2009)
 • Vocational Education with embedded Social inclusion Tactics for Autistic People (2011-2013)

 

Ocenění 

Za své aktivity ve prospěch postižených autismem obdržel AUTISTIK poděkování presidenta Světové autistické organizace pana Pata Matthewse.

Předsedkyně občanského sdružení Ing. Miroslava Jelínková, CSc získala v roce 2004 Cenu ministryně zdravotnictví, v roce 2004  Ocenění Výboru dobré vůle, v roce 2010 Křišťálový kamínek a v roce 2015 Ocenění Nadace VIGO za práci pro občany s autismem

Ing. Jiří Domanský byl oceněn jako nejlepší dobrovolník v práci pro zdravotně postižené Nadací O2 v roce 2009, 2010, 2011 a 2012.

Paní Kaválková získala ocenění kraje Vysočina za práci pro občany s postižením

 

 

 

Statutární zástupce : Ing. Miroslava Jelínková, CSc.

 

Kontaktní údaje:  Občanské sdružení Autistik

                               Kyselova 1189/24

                               182 00 Praha 8

                               tel:  605 400 865

                               e-mail: autistik@volny.cz

 

                    Bankovní spojení:  501 93 09/0800  Č. spořitelna,

Kyselova  1659, Praha 8  

                               IČO: 604 57 040           

                          

                               Registrace u MV : II/s-OS/1-250 94/94 R    27.7.1994